Intézményegységek


Pécs

Az intézményhálózat központja Pécsett található. A Kreatív Digitális Információs és Alkotóközpont háromdimenziós technikát (Leonar3do 3D) alkalmazó bemutató-oktató termet, egy 28 fős nyelvi labort, valamint egy videó- és hangstúdiót foglal magába.

Emellett Pécs gondoskodik a hálózatba foglalt további három intézményegység igényeinek kielégítéséről széles körű kapcsolati, szakmai, módszertani és technikai szolgáltatásaival.

A NeRok a társadalmi felzárkózás és a kulturális különbözőségek elfogadása érdekében pedagógusok, szociális szakemberek továbbképzését, tréningelését szorgalmazza tevékenysége során. Partnere ehhez a pécsi és a miskolci tudományegyetem. A Türr István Képző és Kutató Intézettel kialakított kapcsolata pedig Alsószentmártonban a helyi igényekhez igazodó sokrétű oktatás megvalósulásához járul hozzá.

A pécsi helyszín nyelvi laborja kifejezetten a nemzetiségi nyelvek tanításához, ápolásához nyújt alkalmas színteret, köztük kiemelt szerepet kapnak a roma nyelvi és nyelvészeti képzések.

A videó- és hangstúdió a technikai bázisa egyebek mellett annak a digitális könyv- és dokumentumgyűjteménynek, archívumnak, amely összegyűjti, digitalizálja, feldolgozza a nemzetiségi témakörökben fellehető könyv-, nyelvi, nyelvészeti, médiatartalmakat, és rendezi a szakmai dokumentumokat a kutathatóság szakmai elvárása alapján.

A központ módszertani profiljához tartozik az is, hogy az oktatásban résztvevő szakembereket korszerű eszközökhöz juttassa a prezentációik előkészítése, a tananyag-fejlesztési tevékenység során. A Leonar3do technika által rendelkezésre álló 3 dimenziós kivetítéssel pedig például különleges, élményt nyújtó bemutatókat, előadásokat, interaktív oktatásokat valósíthatnak meg a képzésvezetők. (A fiatalok pedig megismerkedhetnek a 3D laborban az új technikával – informatikai, matematikai, technikai kompetenciáik fejlesztése érdekében.)

_P111969

_P111941

Címe: 7629 Pécs, Dobó István u. 93.


 

Nagynyárád

_BEL4509A hét és félszázas lélekszámú, kulturális programokban, közösségi színterekben gazdag település további lehetőségekhez jutott a Német Nemzetiségi Kiállítás és Élményközpont létrehozásával. A NeRok nagynyárádi intézménye a falumúzeum, a tájház átalakításával alapozta meg a helyi jelenlétét. Az átalakítás nem csupán az épület felújítását, korszerű eszközökkel való felszerelését jelentette, hanem profilja megerősítését és bővítését is.

A falumúzeum eddigi négy tárlatának anyaga a korábbinál alkalmasabb teret nyert.

A létesítményfejlesztés után újra bemutatkozhat a _BEL4559sváb történeti, az egyházi és a helyi iskola történetét feldolgozó kiállítás, valamint a felvidékről származó magyarok emlékeinek gyűjteménye. (A magyarok felvidéki kitelepítése nyomán Nagynyárádon otthonra lelt családok megőriztek  jó néhány tárgyat korábbi életükből.) Ezek mellett azonban egyéb, helyileg érdekes tárlatok befogadására is megfelelő a helyszín, például a sváb migrációs kiállításra, amelyekhez múzeumpedagógia foglalkozások kapcsolódhatnak. Különösen, hogy teljes felszereltséggel oktatásra alkalmas helyiséget is kapott az épület, ami nemzetiségi és népi kézműves alkotótáborok szervezését szintén lehetővé teszi.

_BEL4547A település híres a környékben a német, horvát nemzetiség nagyrendezvényeiről, nyári színházáról, a július végi Kékfestő fesztiválját pedig országos érdeklődés övezi. A NeRok ezekhez az eseményekhez oly módon tud kapcsolódni, hogy rendelkezésre bocsátja a mobilszínpadát, a Kultúrkaravánt.

 

Címe: 7784 Nagynyárád, Kossuth Lajos u. 5.

 

Komló

_BEL4203A komlói helyszínen a klubélet, a nemzetiségi tehetséggondozás, és a zenés, táncos produkciók bemutatása valósulhat meg.

A NeRok a Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló épületegységbe telepítette a Nemzetiségek Háza intézményét, amely korábban Német klubként funkcionált. A német klubélet fenntartása továbbra is támogatandó cél, kiegészítve a horvátok klubalapítási kezdeményezésének patronálásával és más nemzetiségek programjainak időközi befogadásával.

_BEL4231A létesítményben olyan közösségi tereket alakítottak ki a felújítás után, amelyek további kulturális programok megtartására nyújtanak lehetőséget. A tervek szerint rendszeressé válnak a nemzetiségi művészekkel való kisszínpadi beszélgetések, az író-olvasótalálkozók, a roma hagyományok bemutatói, a kiskonferenciák szakmai nemzetiségi témakörökben.

Az oktatáshoz szükséges felszerelések beszerzése pedig a nyelv- és egyéb oktatás céljait szolgálják.

A komlói és a környékbeli nemzetiségek folklórja folytatandó tradíciókkal rendelkezik, hagyományaikat zenei és táncprodukciók létrehozásával is őrzik. A NeRok-időszakban a legfontosabb teendő a gyermekek bevonása ebbe az áramlatba, elsősorban gyermekcsoportok alakításának szorgalmazásával a hagyományok továbbélése érdekében. Ezzel összefüggésben a tehetséggondozásra fektetjük a hangsúlyt, amely akár egyénre szabott programokat is jelenthetnek.

Komló_kész_BEL4199A város továbbra is számít a nemzetiségek kulturális bemutatóira a nagyrendezvényein, sőt a fejlesztés során kialakított, a Nemzetiségek Házához kapcsolt külső agóratér maga is barátságos helyszínt nyújt ezekhez az eseményekhez.

 

Címe: 7600 Komló, Templom tér 4.

 

Alsószentmárton

 _BEL4314Oktatási és kreatív alkotóház néven működteti a NeRok az alsószentmártoni intézményét. Az itt folyó tevékenységek nemcsak a helyben élő cigány nemzetiségű lakosságnak szólnak, hanem másik négy környékbeli településen élőknek is.

Az intézmény legfontosabb teendője oktatási szolgáltatások nyújtása, amelyhez minden igényt kielégítő helyiségek és felszerelések állnak most már rendelkezésre.

_BEL4267A NeRok amiatt koncentrál az oktatásra ehelyütt, mert leginkább ezzel tudja segíteni a társadalmi integrációs és a munkaerő-piaci felzárkózást.
Profiljába azonban nem csupán a már eddig is zajló közmunka-programok befogadása tartozik, hanem bevált módszereken alapuló speciális fejlesztések is. Lehetnek ezek akár informálisak, nem formálisak – az együttműködő szakmai partnerek nem riadnak vissza a megvalósításuktól.

Alsószentmárton_kész_BEL4326Az Oktatási és kreatív alkotóház ugyanakkor közösségi tere is a nemzetiségi hagyományok ápolásának, hiszen kiemelt fontosságúnak tartjuk a népi kézművesség elterjesztését a fiatalok körében.

 

 

Címe: 7826 Alsószentmárton, Táncsics u. 20/c.