ÍGY KÉSZÜLT!

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail: nerok@gandhikft.hu

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail: nerok@gandhikft.hu

A Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása címet viselő TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 (A komponens) projekt egy európai színvonalú kulturális központ és hálózata létrehozására adott lehetőséget a projektgazda Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft.-nek.

A megvalósítás helyszíne Baranya volt. A projekt négy helyszínnel rendelkező intézményt alapított, melyek létesítményeit felújította, korszerűsítette, bővítette, felszerelte a kijelölt funkciók ellátásra.

A projektgazda a fejlesztés megindítása előtt és közben folyamatosan együttműködött az érintett települési és nemzetiségi önkormányzatokkal.

A fejlesztés alá vont létesítmények: Pécsett a Gandhi Gimnázium egyik része, Nagynyárádon a korábbi faluház, Komlón a Német klub székhelye, Alsószentmártonban pedig egy egykori iskolaépület.

Gandhi Gimnázium – Pécs 

Címe: 7629 Pécs, Dobó I. u. 93.

Az építéssel érintett terület nagysága: 425,32m².

A Gandhi Gimnázium olyan helyiségeket bocsátott a projekt rendelkezésére, amelyeket korábban raktárként, alkalmanként tanteremként használt.

Az épületrész általános állapotát tekintve átlagosnak volt mondható, ám a tervezett funkciókhoz nagy átalakítást igényelt, hiszen a 10 és 18 fő befogadására alkalmas kéthelyiséges nyelvi labor, a videó- és hangstúdió, a 3D-s technikával felszerelt labor, a kutatói szoba szükségletei szerint kellett azt műszakilag megfelelővé tenni. Az előtér felújítása is a projektre várt ugyanúgy, mint az akadálymentesítés.

Az építési beruházás csaknem 40 millió forintba került.

A pécsi helyszín további hasonló összegű ráfordítást igényelt a helyiségek berendezése és speciális technikai, informatikai felszerelésük miatt. A nyelvi laborok, a 3D technikával felszerelt Leonar3do szoba, a videó- és hangstúdió a funkciójuk professzionális ellátására lettek felkészítve.

A pécsi helyszín további hasonló összegű ráfordítást igényelt a helyiségek berendezése és speciális technikai, informatikai felszerelésük miatt. A nyelvi laborok, a 3D technikával felszerelt Leonar3do szoba, a videó- és hangstúdió a funkciójuk professzionális ellátására lettek felkészítve.

Pécs az intézményhálózat központja, s mint ilyen, egy, a megvalósító által a projekt keretében beszerzett  mozgószínpad, a Kultúrkaraván használatáról is gondoskodik. Az eszköz beszerzése a színpad-,hang- és fénytechnikával, valamint a ledfallal együtt, amely egy háromezer fős rendezvény komplett kiszolgálására alkalmas, kedvezményesen mintegy 74 millió forintba került.

A fejlesztés nemcsak forrást igényelt, hanem az intézményhálózat fenntartási időszakában megvalósuló szakmai programok finanszírozásához is hozzájárul.

Faluház – Nagynyárád

Címe: 7784 Nagynyárád, Kossuth Lajos u. 5.

Az építkezéssel érintett terület nagysága: 392,24 m².

A faluház Nagynyárádon régies téglaépület volt, amely nem rendelkezett fűtési rendszerrel és mosdók sem voltak benne.  A létesítmény teljes külső, belső általános felújítást igényelt, fűthetővé vált, mosdókat kapott, valamint bővítéssel az akadálymentesítés is megoldódott.

Az átalakítás nyomán kiállító- és közösségi terek állnak rendelkezésre.

Ezekre a projekt több mint 72 millió forintot irányzott elő.

Korszerű installációs eszközökkel szereltük fel a létesítményt, új oktatási és irodai bútorzatot vettünk, és az informatikai eszközök beszerzésével multifunkciós termet rendeztünk be.

Az eszközök beszerzése és az immateriális javak mintegy 15 millió forintnyi értéket képviselnek.

Német klub – Komló

Címe: 7600 Komló, Templom tér 4.

Az építkezéssel érintett terület nagysága: 197,19 m², plusz az agóratér felújítása.

A helyi németek nemzetiségi önkormányzatának tulajdonában álló épület alapvetően elfogadható állapotban volt a fejlesztés előtt. Időszerűvé vált azonban a tető felújítása és a falak hőszigetelése. Mosdók eredetileg voltak az épületben, azonban az akadálymentesítésüket meg kellett oldani.

A felújítás, átalakítás szem előtt tartotta az oktatási, közösségi funkciók ellátásának műszaki igényeit is.

Az építkezés összesen mintegy 37 milliónyi forrást igényelt.

A helyiségek bútorzata, irodai és korszerű IKT-berendezései pedig több mint 10 milliót.

Iskolaépület – Alsószentmárton

Címe: 7826 Alsószentmárton, Táncsics utca 20/c.

Az építkezéssel érintett terület nagysága: 456,71 m².

A régi iskolaépület Alsószentmártonban rendkívül elhanyagolt állapotban volt. Jóllehet használták eddig is képzések megvalósítására, de a mai igényeknek bizony nem felelt meg.

Az épületegyüttes két részből áll, a másik felében üzemel a falusi közkonyha, amely megmaradt ebben a funkciójában, ezért tűzgátló fallal választottuk el. Az újjá varázsolt helyiségek fűtésére új kazánházat is kellett építenünk. A lábazat vízszigetelése elengedhetetlen feladat volt, a homlokzat, a padlóburkolatok, a vizesblokkok felújítása úgyszintén, és a teljes tetőszerkezet is megújult. A létesítmény újjáépítésére több tízmillió forintot fordított a projekt.