INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail: nerok@gandhikft.hu

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail: nerok@gandhikft.hu

PÉCS

Az intézményhálózat központja Pécsett található. A Kreatív Digitális Információs és Alkotóközpont háromdimenziós technikát (Leonar3do 3D) alkalmazó bemutató-oktató termet, egy 28 fős nyelvi labort, valamint egy videó- és hangstúdiót foglal magába.

Emellett Pécs gondoskodik a hálózatba foglalt további három intézményegység igényeinek kielégítéséről széles körű kapcsolati, szakmai, módszertani és technikai szolgáltatásaival.

A NeRok a társadalmi felzárkózás és a kulturális különbözőségek elfogadása érdekében pedagógusok, szociális szakemberek továbbképzését, tréningelését szorgalmazza tevékenysége során. Partnere ehhez a pécsi és a miskolci tudományegyetem. A Türr István Képző és Kutató Intézettel kialakított kapcsolata pedig Alsószentmártonban a helyi igényekhez igazodó sokrétű oktatás megvalósulásához járul hozzá.

A pécsi helyszín nyelvi laborja kifejezetten a nemzetiségi nyelvek tanításához, ápolásához nyújt alkalmas színteret, köztük kiemelt szerepet kapnak a roma nyelvi és nyelvészeti képzések.

A videó- és hangstúdió a technikai bázisa egyebek mellett annak a digitális könyv- és dokumentumgyűjteménynek, archívumnak, amely összegyűjti, digitalizálja, feldolgozza a nemzetiségi témakörökben fellehető könyv-, nyelvi, nyelvészeti, médiatartalmakat, és rendezi a szakmai dokumentumokat a kutathatóság szakmai elvárása alapján.

A központ módszertani profiljához tartozik az is, hogy az oktatásban résztvevő szakembereket korszerű eszközökhöz juttassa a prezentációik előkészítése, a tananyag-fejlesztési tevékenység során. A Leonar3do technika által rendelkezésre álló 3 dimenziós kivetítéssel pedig például különleges, élményt nyújtó bemutatókat, előadásokat, interaktív oktatásokat valósíthatnak meg a képzésvezetők. (A fiatalok pedig megismerkedhetnek a 3D laborban az új technikával – informatikai, matematikai, technikai kompetenciáik fejlesztése érdekében.)

Címe: 7629 Pécs, Dobó István u. 93.

NeRok

NAGYNYÁRÁD

A hét és félszázas lélekszámú, kulturális programokban, közösségi színterekben gazdag település további lehetőségekhez jutott a Német Nemzetiségi Kiállítás és Élményközpont létrehozásával. A NeRok nagynyárádi intézménye a falumúzeum, a tájház átalakításával alapozta meg a helyi jelenlétét. Az átalakítás nem csupán az épület felújítását, korszerű eszközökkel való felszerelését jelentette, hanem profilja megerősítését és bővítését is.

A falumúzeum eddigi négy tárlatának anyaga a korábbinál alkalmasabb teret nyert.

A létesítményfejlesztés után újra bemutatkozhat a sváb történeti, az egyházi és a helyi iskola történetét feldolgozó kiállítás, valamint a felvidékről származó magyarok emlékeinek gyűjteménye. (A magyarok felvidéki kitelepítése nyomán Nagynyárádon otthonra lelt családok megőriztek  jó néhány tárgyat korábbi életükből.) Ezek mellett azonban egyéb, helyileg érdekes tárlatok befogadására is megfelelő a helyszín, például a sváb migrációs kiállításra, amelyekhez múzeumpedagógia foglalkozások kapcsolódhatnak. Különösen, hogy teljes felszereltséggel oktatásra alkalmas helyiséget is kapott az épület, ami nemzetiségi és népi kézműves alkotótáborok szervezését szintén lehetővé teszi.

A település híres a környékben a német, horvát nemzetiség nagyrendezvényeiről, nyári színházáról, a július végi Kékfestő fesztiválját pedig országos érdeklődés övezi. A NeRok ezekhez az eseményekhez oly módon tud kapcsolódni, hogy rendelkezésre bocsátja a mobilszínpadát, a Kultúrkaravánt.

Címe: 7784 Nagynyárád, Kossuth Lajos u. 5.